styrox
EPS -routaeriste

Rakennuksen routasuojaus

Suositeltavat EPS tuotteet: EPS 120 Routa, EPS 200 Routa ja EPS 300 Routa

Keväällä 2011 VTT:llä tehdyn routasuojaustutkimuksen tuloksena routasuojaussuosituksia on muutettu. Tutkimuksissa käytettiin ensi kerran 3D-simulointia, joka osoitti vanhan routasuojauskäytännön riittämättömäksi, kun rakennuksen alapohja on hyvin eristetty eli kyseessä on matalaenergia- tai passiivitalo.

Routasuojauksen perusteet:
pakkastuntimäärä < 60 000 h⁰C
-nurkka-alueella kaksinkertainen eristepaksuus seinälinjaan verrattuna, leveys sama niin seinäalueella kuin nurkassakin
Nurkan routasuojauksen laajuus eli etäisyys nurkasta seinälinjalle on Etelä-Suomen, Länsi-Suomen ja Itä-Suomen lääneissä 1,5 m ja Oulun läänissä 2,0 m.

pakkastuntimäärä ≥ 60 000 h⁰C
-nurkka-alueella kaksinkertainen eristepaksuus seinälinjaan verrattuna, leveys sama niin seinäalueella kuin nurkassakin ja
-perusmuurin ulkopuolella 200 mm EPS-eriste koko perusmuurin korkeudella
Nurkan routasuojauksen laajuus eli etäisyys nurkasta seinälinjalle on Lapin läänissä 2,5 m.

Vaihtoehtoisesti routasuojaus hyvin eristetyn alapohjan omaavalle rakennukselle voidaan määrittää
kylmän rakennuksen mukaan. Tällöin routaeriste voidaan asentaa myös anturan alle. Käytettäviä laatuja ovat suuremman puristuslujuuden omaavat tuotteet eli EPS 200 Routa ja EPS 300 Routa.

Routasuojausta mitoitettaessa tulee huomioida myös siirtymäkiilarakenteen tarve. Tällaisia rakenteita tarvitaan keskinkertaisesti routivilla ja erittäin routivilla rakennuspaikoilla. Siirtymäkiilarakenteessa routasuojauskerros ohenee rakennuksen perustuksista poispäin mentäessä. Tyypillisiä siirtymäkiilan tarvitsevia rakenteita ovat autotallille johtava ajotie ja rakennukseen rajautuva kivetty oleskelualue.

Routaeristyksen paksuus seinäalueella (leveys)/nurkka-alueella (6)

routaeristyksen paksuus

 RakMK C3 2010
RakMK D3 2012
(U=0,16)
RakMK C3 2010
RakMK D3 2012
(U=0,16)

Passiivitalo

(U=0,08)

Perustamissyvyys 0,75 m.  
Helsinki 50 mm (1,2 m)/100 mm 50 mm (1,4 m)/100 mm 50 mm (1,5 m)/100 mm
Jyväskylä 100 mm (1,2 m)/200 mm 100 mm (1,4 m)/200 mm 100 mm (1,6 m)/200 mm
Rovaniemi 100 mm (1,5 m)/40 mm 120 mm (1,7 m)/240 mm 130 mm (2 m)/260 mm

Routasuojan asennus

Lämpimien rakennusten routasuojaus toteutetaan tavallisesti perustuksesta 1,2…1,5 m ulospäin asennettavalla vaakaeristyksellä. Vaakaeristyksellä tarkoitetaan routasuojausta, joka asennetaan perustuksista poispäin kallistuvaksi kallistuskulman ollessa vähintään 2 %. Kallistuksen avulla varmistetaan sade- ja sulamisvesien kulkeutuminen pois perustusten alueelta. Routaeristyksen paksuus mitoitetaan talonrakennuksen routasuojausohjeiden mukaisesti. Yleensä eristyspaksuus on suuruusluokaltaan 50…150 mm perustamisolosuhteiden ja paikkakunnan mukaan. Rakennuksen nurkka-alueille asennetaan 100 % paksumpi eristyskerros noin 1,5…2 m levyiselle alueelle. Routaeristyksen mitoituksessa tulee huomioida mm. ilmasto-olosuhteet, mitoituspakkasmäärä, roudan syvyys, maalaji sekä rakennuksen ja perustuksen rakenne. Routasuojauksen mitoituksesta vastaa rakennesuunnittelija.

Myös kylmien rakennusten perustukset tulee routasuojata. Kylmiä rakennuksia ja rakenteita ovat esim. lämmittämättömät varastot, autotallit ja –katokset, ulkoportaat, terassit, grillikatokset sekä ulkona sijaitsevien rakenteiden tukipilarit ja –muurit. Kylmissä rakenteissa routaeristeen tehokkain sijoituspaikka on perustuksen alla, jolloin on käytettävä riittävän puristuslujuuden omaavaa EPS-laatua, esim. EPS 200 Routa tai EPS 300 Routa. Kylmissä rakenteissa eristyspaksuus ja –leveys ovat suurempia kuin lämpimissä rakenteissa (yleensä eristyspaksuus on vähintään 100…200 mm ja eristysleveys 1,5…3 m).

EPS -lämmöneristeiden laadut ja koot

EPS 2000 –tuoteluokituksen mukaisesti EPS-lämmöneristeet luokitellaan pääasiallisen käyttökohteen ja lujuuden mukaan. Pääkäyttökohteet ovat lattiaeristeet, seinäeristeet, kattoeristeet, routaeristeet ja maarakenteiden keventeet.

Tavallisimpien EPS-eristelaatujen puristuskestävyyden arvot ovat välillä 60…300 kPa ja yleisimmin valmistettavat lujuudet ovat 60 kPa, 100 kPa, 150 kPa, 200 kPa, 250 kPa ja 300 kPa.

Tavallisin vakiovarastokoko EPS-eristelevyille on 1000 mm x 1200 mm. Levypaksuus voi vaihdella välillä 10…500 mm. Yleisimmät valmistettavat levypaksuudet ovat 50 mm, 70 mm, 75 mm ja 100 mm. EPS-eristeiden joustavan valmistustekniikan ansiosta tuotteita voidaan valmistaa myös tilaajan toivomissa mitoissa. Vakiovarastopakkauksessa EPS-eristelevyt on pakattu muovikalvoon ja pakkauksen koko on noin 0,6 m3. Vakiopakkauksessa on esimerkiksi 50 mm paksuisia levyjä 10 kpl ja levyillä eristetään yhteensä 12 m2 suuruinen alue (levyt yhdessä kerroksessa). Vastaavasti 100 mm paksuisia levyjä on vakiopakkauksessa 5 kpl ja levyjen peittoalue on 6 m2.

EPS-eristelevyjä myyvät rauta- ja rakennustarvikeliikkeet kautta maan. EPS-rakennuseristeteollisuuden jäsenyritykset antavat lisätietoja omista tuotteistaan. Kuluttajat voivat tiedustella EPS-eristeiden hintoja kauppiailta. Jäsenyritykset puolestaan vastaavat ammattirakentajien ja -urakoitsijoiden hintatiedusteluihin.

Suositeltavat EPS-tuotteet: EPS 120 Routa, EPS 200 Routa ja EPS 300 Routa.

EPS-routaeristeitä käytetään pihateiden ja –alueiden routasuojaukseen estämään haitallisten routanousujen syntyminen. Routivien piha- ja liikennealueiden laatutasoa voidaan nostaa merkittävästi jo ohuellakin EPS-eristyksellä.

Liikennealueilla EPS-eristeiltä vaaditaan suurta puristuslujuutta ja EPS-laaduksi valitaan EPS 200 Routa tai EPS 300 Routa. Omakotitalon piha-alueelle riittää yleensä EPS 120 Routa -laatu, jonka puristuslujuus on 120 kPa. Ajotielle suositellaan EPS 200 Routa -laatua.

Katujen ja pihojen routasuojaus EPS-eristeillä -oppaaseen on koottu suunnittelijalle tärkeää tietoa.

Keväällä 2011 VTT:llä tehdyn routasuojaustutkimuksen tuloksena routasuojaussuosituksia on muutettu. Tutkimuksissa käytettiin ensi kerran 3D-simulointia, joka osoitti vanhan routasuojauskäytännön riittämättömäksi, kun rakennuksen alapohja on hyvin eristetty eli kyseessä on matalaenergia- tai passiivitalo.

Routasuojauksen perusteet:

pakkastuntimäärä < 60 000 h⁰C

-nurkka-alueella kaksinkertainen eristepaksuus seinälinjaan verrattuna, leveys sama niin seinäalueella kuin nurkassakin
Nurkan routasuojauksen laajuus eli etäisyys nurkasta seinälinjalle on Etelä-Suomen, Länsi-Suomen ja Itä-Suomen lääneissä 1,5 m ja Oulun läänissä 2,0 m.

pakkastuntimäärä ≥ 60 000 h⁰C

-nurkka-alueella kaksinkertainen eristepaksuus seinälinjaan verrattuna, leveys sama niin seinäalueella kuin nurkassakin ja
-perusmuurin ulkopuolella 200 mm EPS-eriste koko perusmuurin korkeudella
Nurkan routasuojauksen laajuus eli etäisyys nurkasta seinälinjalle on Lapin läänissä 2,5 m.

Vaihtoehtoisesti routasuojaus hyvin eristetyn alapohjan omaavalle rakennukselle voidaan määrittää kylmän rakennuksen mukaan. Tällöin routaeriste voidaan asentaa myös anturan alle. Käytettäviä laatuja ovat suuremman puristuslujuuden omaavat tuotteet eli EPS 200 Routa ja EPS 300 Routa.

Routasuojausta mitoitettaessa tulee huomioida myös siirtymäkiilarakenteen tarve. Tällaisia rakenteita tarvitaan keskinkertaisesti routivilla ja erittäin routivilla rakennuspaikoilla. Siirtymäkiilarakenteessa routasuojauskerros ohenee rakennuksen perustuksista poispäin mentäessä. Tyypillisiä siirtymäkiilan tarvitsevia rakenteita ovat autotallille johtava ajotie ja rakennukseen rajautuva kivetty oleskelualue.

Routasuojaussuositukset, kun pakkastuntimäärä 37000 kh

HelsinkiLattiaeristeen paksuus 200mmLattiaeristeen paksuus 300mmLattiaeristeen paksuus 400mm
EPS 100 Lattia Nimike
routaeristeen paksuus ja leveys
seinäalueella
50 mm / 1,2 m 50 mm / 1,4 m 50 mm / 1,5 m
routaeristeen paksuus ja leveys
nurkka-alueella
100 mm / 1,2 m 100 mm / 1,4 m 100 mm / 1,5 m

Routasuojaussuositukset, kun pakkastuntimäärä 49000 kh

JyväskyläLattiaeristeen paksuus 200mmLattiaeristeen paksuus 300mmLattiaeristeen paksuus 400mm
EPS 100 Lattia Nimike
routaeristeen paksuus ja leveys
seinäalueella
100 mm / 1,2 m 100mm / 1,4 m 100mm / 1,5 m
routaeristeen paksuus ja leveys
nurkka-alueella
200 mm / 1,2 m 200 mm / 1,4 m 200 mm / 1,5 m

Routasuojaussuositukset, kun pakkastuntimäärä 71000 kh

RovaniemiLattiaeristeen paksuus 200mmLattiaeristeen paksuus 300mmLattiaeristeen paksuus 400mm
EPS 100 Lattia Nimike

Valmistajat

Bewi Insulation Oy

Styroplast Oy

UK-Muovi Oy

Materiaalipankki

Kuvagalleria

Asennusvideo

Ylös

Copyright © 2019 Rakennuseristeteollisuus. Kaikki oikeudet pidätetään.
Webmaster Tomasons Oy