Muut käyttökohteet

EPS-eriste muut

Muut käyttökohteet

EPS-materiaalista valmistetaan levymäisten eristeiden lisäksi lukuisia muita tuotteita. Tuoteryhmiä ovat esimerkiksi putki- ja laite-eristeet, perustusjärjestelmät, lämpöharkot, anturamuotit, askelääneneristeet, sandwich-elementtien eristeet, kellukkeet ja laituriponttonit sekä muotokappaleet ja kevyet täytteet. Kaikki tuotteet hyödyntävät EPS:n hyviä ominaisuuksia: helppoa työstettävyyttä, keveyttä, lämmöneristävyyttä, puristuslujuutta ja pitkäikäisyyttä.

Kevenne

EPS-eriste kevenne

Kevenne

EPS-eriste soveltuu hyvin käytettäväksi maanteiden siltapenkereissä, pehmeikköalueiden katu- ja tierakenteissa sekä rautatierakentamisessa.

Katon eristys

EPS-eriste katto

Katon eristys

Suositeltavat tuotteet: EPS 60S Katto, EPS 80S Katto ja EPS 100S Katto

Yleisimmin EPS-kattoeristeitä käytetään ontelolaatta-, TT-laatta- tai teräspoimulevyrakenteissa sekä uudis- että korjausrakentamisessa. EPS-kattoeristeet soveltuvat sekä tuuletettuihin että tuulettumattomiin yläpohjarakenteisiin. Tuuletetuissa rakenteissa käytetään yläpinnastaan valmiiksi uritettua EPS-kattoeristettä.

Seinän eristys

EPS-eriste seinä

Seinän eristys

EPS-seinäeristeitä käytetään erityisesti kantavissa betoni-, harkko- ja tiilirakenteissa sekä betonisandwich-elementeissä, mutta markkinoilla on myös puu- tai metallirankaiseen pientaloon kehitettyjä tuotteita. Kuorielementtejä käytettäessä EPS-eriste pinnoitetaan ohutrappauksella. Ohutrappaus soveltuu niin uudis- kuin korjausrakentamiseenkin. Korjausrakentamiskohteissa EPS-eriste asennetaan vanhan kantavan julkisivurakenteen päälle, jolloin rakennuksen lämmöneristävyys paranee. Samalla paranee myös ulkonäkö.

Routasuojaus

EPS -routaeriste

Rakennuksen routasuojaus

Suositeltavat EPS tuotteet: EPS 120 Routa, EPS 200 Routa ja EPS 300 Routa

Keväällä 2011 VTT:llä ja syksyllä 2012 Oulun yliopistossa tehtyjen routasuojauksen mitoituslaskentojen tuloksena routasuojaussuosituksia on muutettu. Tutkimuksissa käytettiin ensi kerran 3D-simulointia, joka osoitti vanhan perinteisin routasuojauskäytännön riittämättömäksi silloin, kun rakennuksen alapohja on hyvin eristetty eli kyseessä on matalaenergia- tai passiivitalo.

Lattian eristys

EPS -lattiaeriste

Rakennuksen alapohja

Suositeltavat tuotteet EPS 60S Lattia, EPS 100 Lattia, EPS 200 Lattia, EPS 250 Lattia ja EPS 300 Lattia

Rakennuksen lattian eli alapohjan toteutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota suunnittelussa ja rakennusvaiheessa, sillä sitä on vaikea ellei mahdotonta korjata jälkikäteen. Rakennuksen alapohja kannattaakin tästä syystä toteuttaa passiivirakentamisen tasoisena, vaikka rakennus ei kokonaisuutena passiivitalo olisikaan. Lattian eristepaksuutta valittaessa tulee myös muistaa huomioida rakennukseen valittu lämmitystapa. Lattialämmitys nostaa laatan lämpötilaa ja lisää lämpöhukkaa maaperään, jolloin lattian eristepaksuutta tulee kasvattaa. Passiivitasoon eristetyssä alapohjassa eristepaksuuden kasvattaminen lattialämmityksen vuoksi ei ole tarpeen.