Routasuojaus

Rakennuksen routasuojaus

Suositeltavat EPS tuotteet: EPS 120 Routa, EPS 200 Routa ja EPS 300 Routa

Keväällä 2011 VTT:llä ja syksyllä 2012 Oulun yliopistossa tehtyjen routasuojauksen mitoituslaskentojen tuloksena routasuojaussuosituksia on muutettu. Tutkimuksissa käytettiin ensi kerran 3D-simulointia, joka osoitti vanhan perinteisin routasuojauskäytännön riittämättömäksi silloin, kun rakennuksen alapohja on hyvin eristetty eli kyseessä on matalaenergia- tai passiivitalo.

Routasuojauksen perusteet:

Alapohjan lämmönvastus 10 – 14 m2K/W (U-arvo ≤ 0,10)
Energiatehokkaassa alapohjassa rakennuksesta vuotava lämpö ei enää lämmitä alapuolista maata, jolloin routasuojauksen merkitys korostuu.

Nurkka-alueella käytetään kaksinkertaista eristepaksuutta seinälinjaan verrattuna, leveys on nurkka-alueella 0,5 metriä suurempi kuin seinäalueella.
Nurkan routasuojauksen laajuus eli etäisyys nurkasta seinälinjalle on Etelä-Suomen, Länsi-Suomen ja Itä-Suomen lääneissä 1,5 m ja Oulun läänissä 2,0 m.

Vaihtoehtoisesti routasuojaus hyvin eristetyn alapohjan omaavalle rakennukselle voidaan määrittää kylmän rakennuksen mukaan. Tällöin routaeriste voidaan asentaa myös anturan alle. Anturoiden alle käytettävien routaeristelaatujen tulee olla suuremman puristuslujuuden omaavia tuotteita, joita ovat EPS 200 Routa ja EPS 300 Routa.

Alapohjan lämmönvastus < 10 m2K/W (U-arvo > 0,10)
Nurkka-alueella käytetään 100 % suurempaa eristepaksuutta kuin seinälinjalla, leveys on sama niin seinäalueella kuin nurkassakin.

Kaikissa tapauksissa perusmuuri oletetaan hyvin eristetyksi. Perusmuuri voidaan helposti eristää ulkopuolelta koko perusmuurin korkeudelta 50 – 100 mm EPS-eristeellä.

Routasuojausta mitoitettaessa tulee huomioida myös siirtymäkiilarakenteen tarve. Tällaisia rakenteita tarvitaan keskinkertaisesti routivilla ja erittäin routivilla rakennuspaikoilla. Siirtymäkiilarakenteessa routasuojauskerros ohenee rakennuksen perustuksista poispäin mentäessä. Tyypillisiä siirtymäkiilan tarvitsevia rakenteita ovat autotallille johtava ajotie ja rakennukseen rajautuva kivetty oleskelualue.

Routaeristyksen paksuus seinäalueella (leveys)/nurkka-alueella (6)

 

routaeristyksen paksuus

RakMK D3 2012
(U=0,16)
Matalaenergiatalo
(U=0,10)

Passiivitalo

(U=0,08)

Perustamissyvyys 0,75 m.
Helsinki 50 mm (1,2 m)/100 mm 50 mm (1,4 m)/100 mm 50 mm (1,5 m)/100 mm
Jyväskylä 100 mm (1,2 m)/200 mm 100 mm (1,4 m)/200 mm 100 mm (1,6 m)/200 mm
Rovaniemi 100 mm (1,5 m)/40 mm 120 mm (1,7 m)/240 mm 130 mm (2 m)/260 mm

 

Materiaalipankki

Kuvagalleria

Asennus

EPS-routaeristeiden asennus

Yleensä perustusten routasuojaus aloitetaan, kun perustuksen antura ja sokkeli ovat valmiina. Tässä vaiheessa sokkeli suojataan kosteudelta joko asentamalla sokkelia vasten perusmuurilevy tai suojaamalla sokkeli vedeneristeellä. Ennen routaeristeiden asennusta kannattaa raivata sokkelilinjan ulkopuolelta riittävästi tilaa routaeristeitä varten (vähintään noin 1,5 m tyhjää tilaa perustusten ulkopuolelle).

epseriste routa300 1


epseriste_routaPerustusten routasuojaustöiden yhteydessä tulee huolehtia salaoja- ja sadevesiputkien sekä kaivojen oikeaoppisesta asennuksesta. Salaojitusjärjestelmän tarkoituksena on pitää rakennuspohja kuivana. Salaojaputket asennetaan tiivistetylle ja tasatulle routimattomalle maapohjalle, jota on muun muassa riittävän karkearakeinen hiekka ja sora. Kerros toimii kapillaarisena katkona, joka estää maaperässä olevan pohjaveden nousun perustusrakenteisiin. Salaojaputket asennetaan siten, että ne sijoittuvat perustusrakenteiden anturan alapinnan tasoa alemmaksi. Normaalisti etäisyys anturan alapinnasta on vähintään 200 mm. Salaojaputkien peittämiseen käytetyn hiekan tulee olla riittävän karkeajakoista, sillä liian hieno hiekka tukkii helposti salaojat.


maavarainen laatta3

Yleensä perustusten routasuojaus aloitetaan, kun perustuksen antura ja sokkeli ovat valmiina. Tässä vaiheessa sokkeli suojataan kosteudelta joko asentamalla sokkelia vasten perusmuurilevy tai suojaamalla sokkeli vedeneristeellä. Ennen routaeristeiden asennusta kannattaa raivata sokkelilinjan ulkopuolelta riittävästi tilaa routaeristeitä varten (vähintään noin 1,5 m tyhjää tilaa perustusten ulkopuolelle). epseriste routa300 1 Perustusten routasuojaustöiden yhteydessä tulee huolehtia salaoja- ja sadevesiputkien sekä kaivojen oikeaoppisesta asennuksesta. Salaojitusjärjestelmän tarkoituksena on pitää rakennuspohja kuivana. Salaojaputket asennetaan tiivistetylle ja tasatulle routimattomalle maapohjalle, jota on muun muassa riittävän karkearakeinen hiekka ja sora. Kerros toimii kapillaarisena katkona, joka estää maaperässä olevan pohjaveden nousun perustusrakenteisiin. Salaojaputket asennetaan siten, että ne sijoittuvat perustusrakenteiden anturan alapinnan tasoa alemmaksi. Normaalisti etäisyys anturan alapinnasta on vähintään 200 mm. Salaojaputkien peittämiseen käytetyn hiekan tulee olla riittävän karkeajakoista, sillä liian hieno hiekka tukkii helposti salaojat. epseriste routa300 2 Salaojaputkien yläpuolelle asennetaan sadevesiputket ja kokoojakaivot. Sadevesiputkien asennuksen jälkeen perustusten vierustäyttö toteutetaan routaeristeiden asennussyvyyteen asti. Routimatonta maa-ainesta tulee olla vähintään 300 mm paksuinen kerros. Ennen routalevyjen asennusta maapohja tiivistetään ja tasataan. Maapohja tasataan viettämään perustuksista poispäin. Routaeristeet asennetaan viettämään perustuksista ja rakennuksesta poispäin. Näin sadevedet ja valumavedet ohjautuvat pois perustusten vierestä ja perustusrakenteet ja routalevyt pysyvät kuivina. Sopiva kallistussuhde on vähintään 2 cm yhden metrin matkalla.


maavarainen laatta4

Tuulettuvan alapohjan tapauksessa routalevyt asennetaan molemmille puolille perusmuuria. Tällöin myös perusmuurin sisäpuolelle asennetaan pystyeristys. Perusmuurin tuuletusaukot tulee sijoittaa siten, etteivät sade- ja sulamisvedet pääse kulkeutumaan alapohjaan.


maavarainen laatta5

Routaeristeet asennetaan tiiviisti perustuksia ja toisiaan vasten. Käytettäessä useampia EPS-levykerroksia, tulee kerrokset asentaa saumat limittäin. Limityksen avulla estetään haitallisten kylmäsiltojen muodostuminen. Routaeristekerroksen päälle laitetaan vielä vähintään 300–500 mm paksuinen kerros karkeajakoista, vettä hyvin läpäisevää hiekkaa tai soraa. Tämä suojakerros johdattaa ylimääräisen ylhäältä tulevan veden pois perustusten ja routaeristyksen alueelta. Myös suojakerros tasataan viettämään rakennuksesta poispäin. Suojakerroksen päälle laitetaan vielä vettä heikosti läpäisevä pintamaakerros, jotta yläpuolinen kosteusrasitus pysyy mahdollisimman alhaisena. Routalevyjen päälle voi halutessaan asentaa suodatinkankaan, mutta muovikalvon käyttöä ei suositella.


maavarainen laatta5

Rakennukseen tuleva runkoviemäri, vesijohto ja muut putket sekä rakennuksen läheisyydessä olevat kaivot suojataan EPSroutaeristeillä. Eristelevyt tulee asentaa tiiviisti putkia ja kaivoja vasten. Pyöreiden ja viistojen reunojen leikkaaminen onnistuu helposti esim. puukolla. Sokkelin viereen ei kannata istuttaa mitään. Lyhytjuurisia kasveja voi istuttaa rakennuksen räystäslinjan ulkopuolelle, suositusetäisyys on tällöin noin metri. Pensaat suositellaan istutettavan vähintään kahden metrin päähän sokkelista. Näin estetäänsalaojien tukkeutuminen.

 

EPS -lämmöneristeiden laadut ja koot

EPS 2000 –tuoteluokituksen mukaisesti EPS-lämmöneristeet luokitellaan pääasiallisen käyttökohteen ja lujuuden mukaan. Pääkäyttökohteet ovat lattiaeristeet, seinäeristeet, kattoeristeet, routaeristeet ja maarakenteiden keventeet.

Tavallisimpien EPS-eristelaatujen puristuskestävyyden arvot ovat välillä 60…300 kPa ja yleisimmin valmistettavat lujuudet ovat 60 kPa, 100 kPa, 150 kPa, 200 kPa, 250 kPa ja 300 kPa.

Tavallisin vakiovarastokoko EPS-eristelevyille on 1000 mm x 1200 mm. Levypaksuus voi vaihdella välillä 10…500 mm. Yleisimmät valmistettavat levypaksuudet ovat 50 mm, 70 mm, 75 mm ja 100 mm. EPS-eristeiden joustavan valmistustekniikan ansiosta tuotteita voidaan valmistaa myös tilaajan toivomissa mitoissa. Vakiovarastopakkauksessa EPS-eristelevyt on pakattu muovikalvoon ja pakkauksen koko on noin 0,6 m3. Vakiopakkauksessa on esimerkiksi 50 mm paksuisia levyjä 10 kpl ja levyillä eristetään yhteensä 12 m2 suuruinen alue (levyt yhdessä kerroksessa). Vastaavasti 100 mm paksuisia levyjä on vakiopakkauksessa 5 kpl ja levyjen peittoalue on 6 m2.

EPS-eristelevyjä myyvät rauta- ja rakennustarvikeliikkeet kautta maan. EPS-rakennuseristeteollisuuden jäsenyritykset antavat lisätietoja omista tuotteistaan. Kuluttajat voivat tiedustella EPS-eristeiden hintoja kauppiailta. Jäsenyritykset puolestaan vastaavat ammattirakentajien ja -urakoitsijoiden hintatiedusteluihin.

Suositeltavat EPS-tuotteet: EPS 120 Routa, EPS 200 Routa ja EPS 300 Routa.

EPS-routaeristeitä käytetään pihateiden ja –alueiden routasuojaukseen estämään haitallisten routanousujen syntyminen. Routivien piha- ja liikennealueiden laatutasoa voidaan nostaa merkittävästi jo ohuellakin EPS-eristyksellä.

Liikennealueilla EPS-eristeiltä vaaditaan suurta puristuslujuutta ja EPS-laaduksi valitaan EPS 200 Routa tai EPS 300 Routa. Omakotitalon piha-alueelle riittää yleensä EPS 120 Routa -laatu, jonka puristuslujuus on 120 kPa. Ajotielle suositellaan EPS 200 Routa -laatua.

Katujen ja pihojen routasuojaus EPS-eristeillä -oppaaseen on koottu suunnittelijalle tärkeää tietoa.

Keväällä 2011 VTT:llä tehdyn routasuojaustutkimuksen tuloksena routasuojaussuosituksia on muutettu. Tutkimuksissa käytettiin ensi kerran 3D-simulointia, joka osoitti vanhan routasuojauskäytännön riittämättömäksi, kun rakennuksen alapohja on hyvin eristetty eli kyseessä on matalaenergia- tai passiivitalo.

Routasuojauksen perusteet:

pakkastuntimäärä < 60 000 h⁰C

-nurkka-alueella kaksinkertainen eristepaksuus seinälinjaan verrattuna, leveys sama niin seinäalueella kuin nurkassakin
Nurkan routasuojauksen laajuus eli etäisyys nurkasta seinälinjalle on Etelä-Suomen, Länsi-Suomen ja Itä-Suomen lääneissä 1,5 m ja Oulun läänissä 2,0 m.

pakkastuntimäärä ≥ 60 000 h⁰C

-nurkka-alueella kaksinkertainen eristepaksuus seinälinjaan verrattuna, leveys sama niin seinäalueella kuin nurkassakin ja
-perusmuurin ulkopuolella 200 mm EPS-eriste koko perusmuurin korkeudella
Nurkan routasuojauksen laajuus eli etäisyys nurkasta seinälinjalle on Lapin läänissä 2,5 m.

Vaihtoehtoisesti routasuojaus hyvin eristetyn alapohjan omaavalle rakennukselle voidaan määrittää kylmän rakennuksen mukaan. Tällöin routaeriste voidaan asentaa myös anturan alle. Käytettäviä laatuja ovat suuremman puristuslujuuden omaavat tuotteet eli EPS 200 Routa ja EPS 300 Routa.

Routasuojausta mitoitettaessa tulee huomioida myös siirtymäkiilarakenteen tarve. Tällaisia rakenteita tarvitaan keskinkertaisesti routivilla ja erittäin routivilla rakennuspaikoilla. Siirtymäkiilarakenteessa routasuojauskerros ohenee rakennuksen perustuksista poispäin mentäessä. Tyypillisiä siirtymäkiilan tarvitsevia rakenteita ovat autotallille johtava ajotie ja rakennukseen rajautuva kivetty oleskelualue.

 

Routasuojaussuositukset, kun pakkastuntimäärä 37000 kh

Helsinki Lattiaeristeen paksuus 200mm Lattiaeristeen paksuus 300mm Lattiaeristeen paksuus 400mm
EPS 100 Lattia Nimike
routaeristeen paksuus ja leveys
seinäalueella
50 mm / 1,2 m 50 mm / 1,4 m 50 mm / 1,5 m
routaeristeen paksuus ja leveys
nurkka-alueella
100 mm / 1,2 m 100 mm / 1,4 m 100 mm / 1,5 m

Routasuojaussuositukset, kun pakkastuntimäärä 49000 kh

Jyväskylä Lattiaeristeen paksuus 200mm Lattiaeristeen paksuus 300mm Lattiaeristeen paksuus 400mm
EPS 100 Lattia Nimike
routaeristeen paksuus ja leveys
seinäalueella
100 mm / 1,2 m 100mm / 1,4 m 100mm / 1,5 m
routaeristeen paksuus ja leveys
nurkka-alueella
200 mm / 1,2 m 200 mm / 1,4 m 200 mm / 1,5 m

Routasuojaussuositukset, kun pakkastuntimäärä 71000 kh

Rovaniemi Lattiaeristeen paksuus 200mm Lattiaeristeen paksuus 300mm Lattiaeristeen paksuus 400mm
EPS 100 Lattia Nimike
routaeristeen paksuus ja leveys
seinäalueella
100 mm / 1,5 m 120 mm / 1,7 m 130 mm / 2,0 m
routaeristeen paksuus ja leveys
nurkka-alueella
200 mm / 1,5 m 240 mm / 1,7 m 260 mm / 2,0 m