Lattian eristys

Rakennuksen alapohja

Suositeltavat tuotteet EPS 60S Lattia, EPS 100 Lattia, EPS 200 Lattia, EPS 250 Lattia ja EPS 300 Lattia

Rakennuksen lattian eli alapohjan toteutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota suunnittelussa ja rakennusvaiheessa, sillä sitä on vaikea ellei mahdotonta korjata jälkikäteen. Rakennuksen alapohja kannattaakin tästä syystä toteuttaa passiivirakentamisen tasoisena, vaikka rakennus ei kokonaisuutena passiivitalo olisikaan. Lattian eristepaksuutta valittaessa tulee myös muistaa huomioida rakennukseen valittu lämmitystapa. Lattialämmitys nostaa laatan lämpötilaa ja lisää lämpöhukkaa maaperään, jolloin lattian eristepaksuutta tulee kasvattaa. Passiivitasoon eristetyssä alapohjassa eristepaksuuden kasvattaminen lattialämmityksen vuoksi ei ole tarpeen.

Rakennuksen alapohja voidaan toteuttaa joko maanvaraisena tai tuulettuvana eli ryömintätilaisena. EPS-eristeet sopivat kumpaankin vaihtoehtoon.

EPS-eristeillä toteutettu maanvarainen alapohja on lämpö- ja kosteusteknisesti toimiva ja turvallinen perustamistapa. Maanvaraisessa alapohjan tapauksessa asukkaan ei tarvitse huolehtia alapohjan riittävästä tuuletuksesta eikä tarkastaa alapohjarakenteiden tilaa.

Jos rakennukseen halutaan tuulettuva alapohja, on riittävän tuuletuksen ja sade- ja sulamisvesien poisohjaamisen lisäksi vähennettävä ryömintätilan alapuolisesta maasta ryömintätilaan nousevaa kosteutta. Parhaiten tämä onnistuu asentamalla myös ryömintätilan alapuoliseen maahan EPS-eristeet (EPS 120 Routa). Ne estävät kesäisin maata jäähdyttämästä ulkoilmaa ja vapauttamasta kosteutta ryömintätilaan.

Maanvastaisen alapohjan eristepaksuudet lämpimässä rakennuksessa (1 ja 4)

eps routasuojaus  kuva lattiat

RakMK C3 2010
RakMK D3 2012
(U=0,16)
Matalaenergiatalo
(U=0,10)
Passiivitalo
(U=0,08)
Alapohja 200* 300 400

Lattialämmitystapauksessa alapohjan eristyspaksuuden suositellaan olevan vähintään 250 mm.
Koko alapohjassa käytetään samaa eristyspaksuutta, jolloin alapohjan lämpötilakenttä on tasainen. Tasapaksu eristekerros myös helpottaa ja nopeuttaa asennusvaihetta.

Tuulettuvan alapohjan eristyspaksuudet EPS 100 Lattia (eristys ontelolaatan päällä)

RakMK C3 2010
RakMK D3 2012
(U=0,17)
Matalaenergiatalo
(U=0,15)
Passiivitalo
(U=0,10)
Eristepaksuus
alapohjassa
200 230 400
Routaeristys seinäalue
(leveys)/ nurkka-alue
110 mm (1,2 m)/150 mm 130 mm (1,4 m)/180 mm 150 mm (1,6 m)/210 mm

 

Materiaalipankki

Kuvagalleria

Maavaraisen alapohjan asennus

maavarainen laatta1

EPS-lämmöneristeitä käytetään myös maanvaraisten alapohjalaattojen ja tuulettuvien ryömintätilaisten alapohjien eristämiseen.
Pientalorakentamisessa käytetään yleisesti EPS 100 Lattia -laatua maanvaraisessa alapohjassa. Raskaampaa kuormitusta vaativissa kohteissa käytetään suuremman puristuslujuuden omaavia tuotteita, kuten EPS 200, 250 tai 300 Lattia -laatua. Tällaisia kohteita ovat muun muassa teollisuus- ja liikerakennusten sekä varastojen lattiat.

maavarainen laatta2

EPS-lattiaeristeet asennetaan vähintään 200 mm paksun karkean hiekka- tai sepelikerroksen päälle, joka on huolellisesti tiivistetty ja tasattu.


maavarainen laatta5

Koko alapohja toteutetaan samaa eristyspaksuutta käyttäen. Tällöin alapohjan alapuolisessa maassa lämpötilakenttä on tasainen ja rakenne kosteusteknisesti toimiva. Tasapaksu eristekerros myös helpottaa ja nopeuttaa asennusvaihetta.


maavarainen laatta4

Läpivientien tuomiseen eristekerroksen läpi kiinnitetään erityistä huomiota. Eriste leikataan myötäilemään läpivientien muotoja mahdollisimman tarkasti.


maavarainen laatta5

EPS-lattiaeristekerroksen päälle asennetaan suoraan raudoitusverkko. EPS-eristeen ja raudoituksen väliin voidaan tarvittaessa asentaa valusuoja betonivalua varten. Lattialämmitys soveltuu hyvin käytettäväksi EPS-eristeiden kanssa.


Käytettäessä useampia EPS-levykerroksia, tulee kerrokset asentaa saumat limittäin. Keväällä 2011 VTT:llä tehdyn tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että alapohjan eristekerroksen toteuttaminen tasaisena on suositeltavampaa kuin reunapaksunnoksien käyttäminen, koska alapohjan lämpötilakenttä on näin tasaisempi.

Maanvastaisen alapohjan eristepaksuudet lämpimässä rakennuksessa (1 ja 4)

  RakMK C3 2010
RakMK D3 2012
(U=0,16)

Matalaenergiatalo

(U=0,10)

Passiivitalo

(U=0,08)

Alapohja 200* 300 400

Lattialämmitystapauksessa alapohjan eristyspaksuuden suositellaan olevan vähintään 250 mm.
Koko alapohjassa käytetään samaa eristyspaksuutta, jolloin alapohjan lämpötilakenttä ontasainen. Tasapaksu eristekerros myös helpottaa ja nopeuttaa asennusvaihetta.

Tuulettuvan alapohjan asennus

tuulettuva alapohja1

Lattian rakenneratkaisusta riippuen eriste sijaitsee joko pää-sääntöisesti muiden rakenteiden välissä (puurakenteet), päällä (kantava betonilaatta, ontelolaatta tai liittolaatta ja pintalaatta) tai alapuolella (eristetty ontelolaatta). Jos paljas eriste sijaitsee kantavien rakenteiden alapuolella, suositellaan palosuojatun EPS-eristeen käyttöä (EPS 60S Lattia, EPS 80S Lattia). Katso eristepaksuussuositukset taulukosta.

Tuulettuvan alapohjan eristyspaksuudet EPS 100 Lattia (eristys ontelolaatan päällä)

  RakMK C3 2010
RakMK D3 2012
(U=0,17)

Matalaenergiatalo

(U=0,15)

Passiivitalo

(U=0,10)

Eristepaksuus alapohjassa 200 230 400
Routaeristys seinäalue (leveys)/
nurkka-alue
110 mm (1,2 m)/150 mm 130 mm (1,4 m)/180 mm 150 mm (1,6 m)/210 mm

Lattian ominaisuustaulukko

ominaisuus ja käytettävä testimenetelmä EPS 60S Lattia EPS 100 Lattia EPS 200 Lattia EPS 250 Lattia EPS 300 Lattia IR-EPS
Lattia
pituus ja leveys, mm (EN 822) ±0,6 % tai ±3 ±0,6 % tai ±3 ±0,6 % tai ±3 ±0,6 % tai ±3 ±0,6 % tai ±3 ±0,6 % tai ±3
paksuus mm (EN 823) ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2
suorakulmaisuus, mm/m (EN 824) ±2 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5
tasomaisuus, mm/m (EN 825) ±10 ±30 ±15 ±15 ±15 ±10…30
mittapysyvyys/-tarkkuus (norm olos.), mm/m (EN 1603) ±5 1) ±5 ±5 ±5 ±5 ±5
Lämmönjohtavuuden ilmoitettu arvo λdeclared W/mK (EN 12667) 0,039 0,036 0,033 0,033 0,033 0,031…0,030
Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo λdesign W/mK (EN ISO 10456) * 0,040 2) 0,036 2) 0,033 2) 0,033 2) 0,033 2) 0,031…0,030
2)
    0,038 3) 0,034 3) 0,034 3) 0,034 3)  
Puristuslujuus 10 %, kPa (EN826) ≥60 ≥100 ≥200 ≥250 ≥300 ≥70…150
Taivutuslujuus, kPa (EN 12089) 100 150 250 350 450 120…200
Pitkäaikainen puristuslujuus, kPa (EN 1606) ≤2 % 20 kPa ≤2 % 35 kPa ≤2 % 60 kPa ≤2 % 75 kPa ≤2 % 90 kPa ≤2 % 20…45 kPa
Vedenimeytyminen, til-% (EN 12087)   ≤5 ≤5 ≤5 ≤5  
Palo-ominaisuudet, europaloluokat (EN 13501-1) ** E F F F F  
  • Ontelolaattaan liimattavan EPS 60 S Lattia -eristeen mittapysyvyys korotetussa läpötilassa testimenetelmän En 1604:1996 mukaisesti, vaatimus ±2 mm / 1000 mm
  • Lämpimän tilan alapohja-ja lattiarakenteet. Käyttötilassa eristeen kosteuspitoisuus on alle 1 til-%.
  • Lämpimän tilan perustusten sisäpuolinen pystyeristys.

* Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo riippuu eristeen suojaus- ja asennustavasta sekä kosteustilasta.
** Kaikkia tuotteita on mahdollista valmistaa myös palosuojattuna S-laatuna. Tällöin paloluokka on aina vähintään E.