EPS-eristeiden käsittely työmailla -ohjeistus

EPS on paisutettua polystyreenimuovia (expanded polystyrene), jota käytetään kestävyytensä ja lämmöneristävyytensä ansiosta laajasti rakennusteollisuudessa ja rakentamisessa. Lämmöneristeessä muoviraaka-aineen määrä on noin 2 % levyjen tilavuudesta. Suurin osa eris-teestä on ilmaa. EPS on kevyttä, mikä helpottaa suuresti sen käsitte-lyä ja asentamista. Keveys tulee kuitenkin ottaa huomioon eristeiden käsittelyssä ja varastoinnissa.

EPS-eristeiden toimitus ja pakkaukset

Tyypillisesti EPS-levyt toimitetaan työmaille sekä rauta- ja rakennustarvi-kekauppoihin useamman levyn paketissa. Levyjen määrä paketissa riip-puu levyjen paksuudesta, ohuempia levyjä on paketissa määrällisesti enemmän. Levyt on kiedottu yhteen ohuella PE-kalvomuovilla. Myös useamman levypaketin sisältämän suurpakkauksen pakkausmateriaali on PE-kalvomuovi. Huolehdithan kalvomuovin keräykseen, jotta siitä voidaan valmistaa jälleen uusia pakkauksia.

Työmaalle EPS-eristeet voi tilata myös ilman kalvomuovia. Kysy lisää valmistajilta.

Varastointi työmaalla

Keveytensä vuoksi tuuli ja ilmavirrat voivat siirtää EPS-eristeitä. EPS-eristeet voi hyvin varastoida työmaalla ulkona, kunhan huolehtii, etteivät eristeet vahingoitu tai leviä ympäristöön tuulen ja ilmanvirtojen vuoksi. Tarvittaessa eristelevyjen päällä voi käyttää painoja. Pakkaukset on hyvä avata vasta tuotteiden asennuksen yhteydessä.

Varastointitarvetta voi vähentää tilaamalla EPS-eristeet työmaalle oikeaan aikaan.

Työstäminen

EPS-eristeitä työstettäessä on hyvä minimoida syntyvä työstöjäte sekä estää työstö-jätteen leviäminen ympäristöön. Suosittelemme kuumalankaleikkurin käyttöä perinteisen sahan sijaan. Kuumalankaleikkurilla leikkausjälki on tarkempi ja eristeen repeytyminen vähäisempää. Jos eristeitä leikataan sahalla tai puukolla, suosittelemme leikkuutyön tekemistä sellaisessa paikassa, josta alustan päälle pudonneet eristemurut/-kappaleet on helppo siivota suljettavaan säkkiin tai kannelliseen astiaan.

Leikkuujäte on hyvä kerätä työmaalla erilleen suljettaviin säkkeihin tai kannellisiin astioihin, josta se ei pääse kovallakaan tuulella leviämään ympäristöön.

Leikkaustarvetta työmaalla voi vähentää tilaamalla jo tehtaalla oikeaan mittaan työstettyjä EPS-eristeitä. Myös suunnittelulla ja toteutuksella voidaan vaikuttaa leikkaus-tarpeeseen.

Kierrätys ja jätehuolto

EPS-eristeet ovat kestomuovisina täysin kierrätettäviä. EPS-leikkuujätteen erilliske-räyksestä voi sopia työmaan jätehuoltotoimijan kanssa tai leikkuujätteet voi kerätä energiajätteenä. EPS-valmistajilla on myös käytössä kierrätyssäkkipalveluita. Lisätietoa EPS-valmistajien kotisivuilta.

Tämän ohjeistuksen on laatinut EPS-rakennuseristeteollisuus, joka toimii Rakennustuoteteollisuus RTT ry:ssä EPS-eristeitä valmistavien jäsenyritystensä yhdyssiteenä sekä asiantuntijana alaan liittyvissä kysymyksissä. EPS-rakennuseristeteollisuuden jäsenet (BEWi Insulation, Jackon Finland, Styroplast ja UK-Muovi) ovat myös Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n jäseniä.

{phocadownload view=file|id=372|target=s}