Katon eristys

Suositeltavat tuotteet: EPS 60S Katto, EPS 80S Katto ja EPS 100S Katto

Yleisimmin EPS-kattoeristeitä käytetään ontelolaatta-, TT-laatta- tai teräspoimulevyrakenteissa sekä uudis- että korjausrakentamisessa. EPS-kattoeristeet soveltuvat sekä tuuletettuihin että tuulettumattomiin yläpohjarakenteisiin. Tuuletetuissa rakenteissa käytetään yläpinnastaan valmiiksi uritettua EPS-kattoeristettä.

EPS-eristeen etuna on hyvä kuormituskestävyys, sillä kattoeristeen lujuus on aina vähintään 60 kPa. EPS-kattoeristeet soveltuvatkin käytettäväksi kaikissa kattorasitusluokissa R1-R4 (RIL 107 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry; Toimivat Katot, Kattoliitto ry). EPS-kattoeristeiden etuna on myös käveltävyys eli ne kestävät kävelyä (mm. kattojen huoltotoimenpiteiden aikana tapahtuva liikkuminen katolla). Joustavan valmistustekniikan ansiosta levyt voidaan leikata suoraan haluttuun eristepaksuuteen eikä EPS-eristeitä tarvita rakenteeseen useampaa kerrosta.
EPS-kattoeristeitä käytetään erityisesti hallirakentamisessa, mutta markkinoilla on myös pientaloon kehitettyjä tuotteita.

Kattoeristeen asennus

EPS-kattoeristeiden asentaminen on helppoa, sillä levyt ovat kevyitä ja ne on voitu leikata jo tehtaalla kohteessa tarvittaviin mittoihin. Kantavan rakenteen (ontelolaatta, TT-laatta, teräspoimulevy) päälle asennetaan höyrynsulku, EPS-eriste, laakerikerros ja vedeneristys. Teräspoimulevyn tapauksessa rakenteessa on myös tasaava kerros (esim. vaneri). Kohteesta ja rakenteesta riippuen rakenteen alapuolinen ja/tai yläpuolinen palosuojaus saattaa olla tarpeellista. Yläpuolelta isojen kattopintojen paloturvallisuus varmistetaan palokatkoilla. TTY:n tutkimusraportti nro 134 Paloturvallinen rakentaminen EPS-eristeillä on hyödyllinen lisätietolähde.

 

Katon ominaisuustaulukko

Ominaisuus ja käytettävä testimenetelmä EPS 60S Katto EPS 80S Katto EPS 100S Katto IR-EPS
Katto
pituus ja leveys, mm (EN 822) ±2 ±2 ±2 ±2
paksuus, mm (EN 823) ±2 ±2 ±2 ±2
suorakulmaisuus, mm/m (EN 824) ±2 ±2 ±2 ±2
tasomaisuus, mm/m (EN 825) ±10 ±10 ±10 ±10
mittapysyvyys/-tarkkuus (norm olos.), mm/m (EN 1603) ±2 ±2 ±2 ±2
Lämmönjohtavuuden ilmoitettu arvo λdeclared W/mK (EN 12667) 0,039 0,036 0,036 0,031…0,030
Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo λdesign W/mK (EN ISO 10456) * 0,039 0,036 0,036 0,031…0,030
Puristuslujuus 10 %, kPa (EN826) ≥60 ≥80 ≥100 ≥80…100
Taivutuslujuus, kPa (EN 12089) 100 125 150 125…150
Palo-ominaisuudet, europaloluokat (EN 13501-1) E E E E

* Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo riippuu eristeen suojaus- ja asennustavasta sekä kosteustilasta.