Mitä EPS on?

EPS on paisutettua polystyreenimuovia (expanded polystyrene), jota käytetään kestävyytensä ja lämmöneristävyytensä ansiosta laajasti rakennusteollisuudessa ja rakentamisessa. Lämmöneristeessä muoviraaka-aineen määrä on noin 2 % levyjen tilavuudesta. EPS-muovia käytetään myös pakkauksissa, esimerkiksi kalalaatikoissa.

Hyvä lämmöneristävyys

EPS-materiaalin hyvä lämmöneristävyys perustuu suljetussa solurakenteessa olevaan liikkumattomaan ilmaan. EPS-materiaalin paisutuksessa käytetään ponneaineena pentaania, joka korvautuu EPS-levyjen valmistusprosessin aikana ilmalla. Näin EPS-eristelevyissä ei ole terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita tai kaasuja. EPS-eristeiden valmistuksessa ei ole koskaan käytetty F-kaasuja (freoneita).

Helppo käsitellä ja työstää

Kevyenä materiaalina EPSiä on helppo käsitellä ja työstää. Esimerkiksi kymmenen routaeristelevyn levypaketti painaa vain noin 12 kg, joten pakettien siirtely ja kantaminen onnistuu helposti. EPS-eristelevyjä voidaan leikata ja työstää normaaleilla puuntyöstötyökaluilla (esim. saha, puukko). Suuremmat leikkausmäärät on helpointa hoitaa kuumalankaleikkurilla. EPS-materiaali on homogeenistä, joten leikkaussuunnalla ei ole merkitystä. Myös vinot ja kaarevat pinnat on helppo leikata.

Hyvä kosteudenkestävyys

EPS-eristeet eivät johda kapillaarisesti vettä ja kestävät hyvin kosteutta. Ne eivät lahoa tai homehdu eivätkä turmellu biologisesti. EPS-tuotteita voidaan kierrättää lähes 100 %:sti. Puhdasta EPS-jätettä, kuten pakkauksia ja ylijäämälevyjä rouhitaan ja rouhetta käytetään uusien EPS-tuotteiden valmistuksessa.

EPS-tuotteita on valmistettu ja käytetty Suomessa jo yli 50 vuotta.

Suomalaisia EPS-valmistajia ovat