Energiatehokkuus

Rakennusten energiatehokkuuden parantamisella voidaan asumiskustannuksia ja päästöjä laskea merkittävästi

Hyvällä eristämisellä luodaan pitkälle tulevaisuuteen kestävä rakennus ja viedään osaltaan eteenpäin maamme hallituksen tavoitetta tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Talotekniikkaa, esimerkiksi ilmanvaihtokone, joudutaan väistämättä uusimaan rakennuksen pitkän käyttöiän aikana ja laitteiden ja koneiden energiatehokkuus heikkenee käytön myötä, mutta hyvin eristetty vaippa tuottaa energiahyötyä koko rakennuksen käyttöiän ajan.

Pientalossa alapohjan, seinien ja katon hyvä eristäminen on helpoin ja tehokkain tapa parantaa energiatehokkuutta. Erityisesti kannattaa muistaa, että alapohjan osalta lämmöneristävyystaso (U-arvo) koko rakennuksen käyttöiän ajaksi määräytyy jo rakennusvaiheessa, koska alapohjan lisäeristäminen on käytännössä lähes mahdotonta. Eristepaksuudet kannattaa valita siten, että ne täyttävät A-energialuokan vaatimukset.

EPS-eristeen lämmöneristyskyky perustuu suljetussa solurakenteessa paikallaan pysyvän ilman alhaiseen lämmönjohtavuuteen. Parasta rakennusten materiaalitehokkuutta on mahdollisimman pitkä käyttöikä ja vähäinen korjaustarve. EPS-eristeiden lämmöneristävyys säilyy koko tuotteen käytön ajan, sillä EPS-eristeet eivät sisällä muita kaasuja kuin ilmaa.

Vaipparakenteen energiatehokkuuteen vaikuttavat käytettyjen materiaalien ominaisuudet, rakennuksen tiiviys eli pitkälti rakennustyön laatu ja suunnitteluratkaisut.

Miksi EPS?

  • ei konvektiota
  • ominaisuuksien pitkäaikaiskestävyys
  • hyvä kosteudenkesto
  • ei johda vettä kapillaarisesti
  • lahoamaton ja homehtumaton
  • hyvä lämmöneristävyys
  • hyvä kuormituskestävyys
  • saatavana halutussa muodossa ja paksuudessa
  • helppo työstettävyys ja asennettavuus
  • ei estä radiosignaalien kulkua

EPS-eristeillä voidaan helposti toteuttaa myös eristävyydeltään erinomaisia rakenteita, sillä EPS-eristeessä ei tapahdu konvektiota eli sisäistä ilmavirtausta, joka avohuokoisilla eristemateriaaleilla heikentää lämmöneristävyyttä. Konvektiovaikutus on avohuokoisilla materiaaleilla huomattava, n. 20 % heikennys eristävyyteen. EPS:llä on hyvä kosteudenkesto, jolloin se kestää myös epäedullisia olosuhteita (esim. sulamisvesien pääsy ryömintätilaan). Epäedulliset olosuhteet ovat valitettavasti varsin yleisiä ja eristeet altistuvat usein kosteudelle niin rakennusvaiheessa kuin talon valmistuttuakin.

EPS:n saavuttaa lopullisen puristuslujuutensa heti valmistuksen jälkeen eikä sillä ole XPS:lle tyypillistä puristuslujuuden hidasta kehitystä. Näin ollen myös tuoreita EPS-eristeitä voi käyttää rakentamiseen eikä tuotteiden pitkää vanhennusta tarvita.

EPS-eristeet voidaan valmistaa haluttuun paksuuteen ja kokoon, jolloin vältytään turhalta liimaamiselta ja epäjatkuvuuskohdilta. Eristeeseen on helppo tehdä koloja esim. putkivetoja varten. Näin eristekerros säilyy yhtenäisenä ja kylmäsillat vähenevät. Eristeen pintaan voidaan myös tehdä haluttuja muotoja esim. aaltomaisuus.