EPS-rakennuseristeteollisuus

EPS-rakennuseristeteollisuuden muodostavat neljä EPS-lämmöneristeitä valmistavaa yritystä, joilla on tuotantolaitoksia viidellä paikkakunnalla Suomessa.

Jäsenyrityksinä ovat

Jäsenyritykset valmistavat myös muita tuotteita EPS-materiaalista. EPS-rakennuseristeteollisuuden toimintaa tukevat EPS-raaka-ainetta valmistavat eurooppalaiset kemianteollisuuden yritykset.

EPS-rakennuseristeteollisuuden toimintayksikön tavoitteena on saada aikaan yhteistä näkyvyyttä rakennustuotemarkkinoilla sekä kehittää toimialaa vastaamaan rakentamisen tulevaisuuden haasteisiin. Ensisijaisena tavoitteena on lisätä EPS-lämmöneristeiden tunnettavuutta ja menekkiä.

EPS-rakennuseristeteollisuus toimii jäsenyritysten yhdyssiteenä sekä asiantuntijana alaan liittyvissä kysymyksissä. Toimintayksikkö valvoo jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja.