EPS-rakennuseristeteollisuus

EPS-rakennuseristeteollisuuden muodostavat neljä EPS-lämmöneristeitä valmistavaa yritystä, joilla on tuotantolaitoksia neljällä paikkakunnalla Suomessa. Jäsenyrityksinä ovat

 

Jäsenyritykset valmistavat myös muita tuotteita EPS-materiaalista. EPS-rakennuseristeteollisuuden toimintaa tukevat EPS-raaka-ainetta valmistavat eurooppalaiset kemianteollisuuden yritykset.

EPS-rakennuseristeteollisuuden toimintayksikön tavoitteena on saada aikaan yhteistä näkyvyyttä rakennustuotemarkkinoilla sekä kehittää toimialaa vastaamaan rakentamisen tulevaisuuden haasteisiin. Ensisijaisena tavoitteena on lisätä EPS-lämmöneristeiden tunnettavuutta ja menekkiä.

EPS-rakennuseristeteollisuus toimii jäsenyritysten yhdyssiteenä sekä asiantuntijana alaan liittyvissä kysymyksissä. Toimintayksikkö valvoo jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja.

 

Organisaatio ja yhteystiedot

EPS-rakennuseristeteollisuuden organisaation muodostavat hallitus, tekninen työryhmä ja markkinointityöryhmä. EPS-rakennuseristeteollisuuden toiminnasta vastaa tuotepäällikkö Tuuli Kunnas.

Yhteystiedot
EPS-rakennuseristeteollisuus
c/c Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Eteläranta 10
00130 Helsinki
email. etunimi.sukunimi @ rakennusteollisuus.fi
https://www.eps-eriste.fi

EPS-rakennuseristeteollisuuden jäsenyritysten yhteystiedot: Bewi Insulation Oy, Inora Oy, Solupak Insulation Oy, Styroplast Oy