Tietoa rakentajille ja remontoijille

www.rakentaja.fi

Tietoa asumiseen ja rakentamiseen liittyvistä määräyksistä - Ympäristöministeriö

www.ymparisto.fi

Tietoa energiatehokkuudesta ja passiivirakentamisesta

www.motiva.fi

www.energiatehokaskoti.fi

www.rakennusteollisuus.fi

www.passiivitalo.vtt.fi

Kansainvälistä EPS-tietoa

EUMEPS - European Manufacturers of Expanded Polystyrene

www.eumeps.org

EPS-Bygg

www.plastkemiforetagen.se

EPS-Sektionen

www.plast.dk

EPS-Gruppen

www.eps-gruppen.no

EPS-yleistietoutta ja kierrätysasiaa

www.eps.co.uk

www.epsrecycling.org

Kevenneasiaa - Geofoam Research Center

www.geofoam.syr.edu

Tietoa muoveista

PlasticsEurope- Association of Plastics Manufacturers

www.plasticseurope.org